Contact
Neem contact op
+31 344 881000

SRN Revalidatie en TopzorgGroep bieden uniek keuzemodel voor herstel na Corona in Nederland

16 april 2020

SRN Revalidatie en TopzorgGroep bieden een uniek keuzemodel voor zorgverleners voor herstel na Corona in Nederland in samenwerking met Van der Valk Care

SRN Revalidatie (SRN) en TopzorgGroep (TZG) slaan de handen ineen met de ontwikkeling en uitvoering van een keuzemodel voor zorgverleners voor behandelprogramma’s om post-Covid-19 patiënten te helpen herstellen na Corona. SRN, gespecialiseerd in medisch specialistische revalidatie en TZG, een landelijke organisatie voor eerstelijns zorg (zoals fysiotherapie), bieden daarnaast vanaf vrijdag 10 april 2020 een behandelprogramma aan in Nederland. Van der Valk Care kan bij Van der Valk hotels deze specifieke revalidatie aanbieden. Hiermee ontlasten SRN en TZG ziekenhuizen in Nederland door COVID-19 patiënten over te nemen in de revalidatie na een ziekenhuisopname. Ook kunnen post-COVID-19 patiënten, die thuis hersteld zijn van Corona, met hun restklachten terecht bij TZG voor revalidatie in de eerste lijn.

Uniek triagemodel

Wat het gezamenlijke revalidatieprogramma uniek maakt, is dat het start met keuzemomenten voor zorgverleners. Huisartsen, longartsen, IC-artsen en andere betrokken zorgprofessionals kunnen zo bepalen of ze de patiënt een eerste, anderhalvelijns of tweedelijns behandeltraject aanbieden. Op deze manier krijgen post-COVID19 patiënten altijd de juiste zorg op de juiste plek.

Breed programma

Zowel bij de ontwikkeling als bij de uitvoering van de programma’s zijn o.a. revalidatieartsen, longspecialisten, fysiotherapeuten en psychologen betrokken. ‘Dat maakt de zorg zo breed inzetbaar, van intensieve revalidatie tot nabehandeling van lichte restklachten’, aldus Marinca de Beer, revalidatiearts. In diverse Van der Valk hotels worden momenteel patiënten behandeld en kan de revalidatie door SRN effectief plaatsvinden, aldus Elfi van der Valk, van Van der Valk Care.

Snel herstel

De behandeltrajecten zijn vormgegeven conform de huidige kaders van de medisch specialistische revalidatie, de longartsen en de fysiotherapie en in samenwerking met deskundigen op dit vlak uit het veld opgesteld. Hiermee wordt een goed aanbod gedaan aan post-Covid-19 patiënten in de regio, dat aansluit op thuisherstel of ziekenhuisopname.

SRN en TZG hebben voldoende partners om zorg in heel Nederland aan te kunnen bieden.