Contact
Neem contact op
+31 344 881000

Revalidatie

Coronaherstel-programma

Van der Valk Care opent in een aantal hotels speciale coronaherstel-units in samenwerking met de Stichting Revalidatie Nederland ( SRN) om de zorgverleners, zorginstellingen en de thuissituatie te ontlasten. SRN Revalidatie verzorgt de revalidatie voor deze patiënten met diverse restverschijnselen na een eventuele ziekenhuisopname. Patiënten kunnen te maken hebben met fysieke problemen als een verminderde conditie, kortademigheid en spierzwakte. Ook kunnen er problemen zijn met het geheugen, de concentratie en aandacht. Daarnaast kunnen er gevolgen zijn voor de emoties, namelijk somberheid en angst.

Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt een specifiek behandelplan gemaakt. Een volledig interdisciplinair team staat klaar met o.a. revalidatieartsen, psychologen, ergotherapeuten, fysio/oefentherapeuten en diëtisten. Dit team kan begeleiding bieden bij bijvoorbeeld energieverdeling, een optimale hervatting van dagelijkse activiteiten en hoe het beste om te gaan met de enorme impact van een corona-infectie.

Revalidatie

Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) biedt poliklinische medisch specialistische revalidatiezorg in regio Brabant en Zeeland. Buiten deze regio's werkt SRN samen met partners, waardoor zij de kwaliteit kunnen waarborgen.

Poliklinische revalidatiebehandeling is bedoeld voor mensen met complexe klachten. Een revalidatieteam met gespecialiseerde zorgverleners kan dan uitkomst bieden. SRN heeft jarenlange ervaring in het behandelen van onder andere neurologische aandoeningen, hart-, vaat- en longaandoeningen, oncologische aandoeningen en complexe klachten na een ongeval of operatie.

De revalidatiebehandeling is erop gericht om de klachten binnen de mogelijkheden te verminderen en zelf weer controle te krijgen en te houden op de kwaliteit van leven. We helpen mensen om na het revalidatietraject waar mogelijk actief deel te nemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten.